سفارش تبلیغ
صبا

برادر بیگی مسئول یکی از گروه های رزمنده: در جریان خرمشهر ، تعدادی از خواهران واقعا رشادتشان از خیلی از مردها بیشتر بود. خواهر "شهناز حاجی شاه" که چند روزی مهمان گروه ما بودن، از نظر اخلاق ، شجاعت و ایثار و تقوا، طهارت و عزت نفس الگو بود، مردانه می جنگید. با وجود شدت درگیری ها در این چند روز کسی تار و موی از ایشان ندید و کلامی به جز سلام نشنید. وقتی برای استراحت به عقب بر می گشتیم او به سرعت مشغول آماده کردن غذا می شد. شهناز حاجی شاه سر انجام به آرزویش رسید.

در جلوی مقر همیشگی اش ، مکتب قرآن زمانی که آمده بود برای سنگرها غذا ببرد همراه با یکی از دوستانش ، شهناز بر اثر اصابت آتش دشمن به شهادت رسید.

      

شهید شهناز حاجی شاه

نام: شهناز

نام خانوادگی: حاجی شاه

نام پدر: غلام علی

شماره شناسنامه:

محل صدور: دزقول

تاریخ تولد: 1338

تاریخ شهادت: 8/7/59

شغل: جهادگر

محل شهادت: تهران(شمال غرب) - منطقه1

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی